Konsultacje społeczne STATUTY SOŁECTW

Wójt Gminy Grybów zarządzeniem 48/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grybów projektów Statutów Sołectw

PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW

1) sołectwa Biała Niżna; na obszarze sołectwa Biała Niżna - Załącznik nr 1,
2) sołectwa Binczarowa; na obszarze sołectwa Binczarowa - Załącznik nr 2,
3) sołectwa Chodorowa; na obszarze sołectwa Chodorowa - Załącznik nr 3,
4) sołectwa Cieniawa; na obszarze sołectwa Cieniawa - Załącznik nr 4,
5) sołectwa Florynka; na obszarze sołectwa Florynka - Załącznik nr 5,
6) sołectwa Gródek; na obszarze sołectwa Gródek - Załącznik nr 6,
7) sołectwa Kąclowa; na obszarze sołectwa Kąclowa - Załącznik nr 7,
8) sołectwa Krużlowa Wyżna; na obszarze sołectwa Krużlowa Wyżna - Załącznik nr 8,
9) sołectwa Krużlowa Niżna; na obszarze sołectwa Krużlowa Niżna - Załącznik nr 9,
10) sołectwa Polna; na obszarze sołectwa Polna - Załącznik nr 10,
11) sołectwa Ptaszkowa; na obszarze sołectwa Ptaszkowa - Załącznik nr 11,
12) sołectwa Siołkowa; na obszarze sołectwa Siołkowa - Załącznik nr 12,
13) sołectwa Stara Wieś, na obszarze sołectwa Stara Wieś - Załącznik nr 13,
14) sołectwa Stróże; na obszarze sołectwa Stróże - Załącznik nr 14,
15) sołectwa Wawrzka; na obszarze sołectwa Wawrzka - Załącznik nr 15,
16) sołectwa Wyskitna; na obszarze sołectwa Wyskitna - Załącznik nr 16.
 

 Celem konsultacji jest wyrażenie opinii i złożenie uwag  mieszkańców poszczególnych sołectw na temat zapisów projektów statutów.

Termin konsultacji:  14 - 24 maja 2019 roku

 Konsultacje odbywać się będą poprzez złożenie uwag i opinii do treści projektów statutów poszczególnych sołectw.

Uwagi i opinie można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@gminagrybow.pl.          .
  • za pośrednictwem sołtysów poszczególnych sołectw poprzez złożenie pisma,
  • osobiście - poprzez  złożenie pisma w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 15
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.

Formularz uwag i opinii

Projekty statutów sołectw będą dostępne:

  • na stronie internetowej Gminy Grybów pod adresem www.gminagrybow.pl ,    
  • u Sołtysów poszczególnych sołectw,
  • w Urzędzie Gminy Grybów w pokoju nr 15.