Stypendia Wójta Gminy Grybów już rozdane!

Początkiem bieżącego roku Gmina Grybów przyznała stypendia dla 33 najlepszych studentów z terenu gminy. To już kolejny rok kiedy młodzież pobierająca naukę na uczelniach, szkołach wyższych może liczyć na wsparcie finansowe ze strony Gminy Grybów. W uroczystości wręczenia stypendiów wzięli udział: wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębiec, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk oraz Kierownik referatu oświaty Gminy Grybów Marta Udziela.

 - Sam nie tak dawno byłem studentem i doskonale zdaję sobie sprawę z tego jak ważna jest pomoc tym młodym i jakże zdolnym osobom - mówił podczas spotkania ze studentami Jacek Migacz, wójt gminy Grybów. - W tym toku ze wsparcia finansowego naszego samorządu skorzysta 33 studentów z terenu całej gminy Grybów. Są to osoby, które mogą pochwalić się bardzo wysokimi wynikami w nauce oraz spełniają kryterium dochodowe. Jestem niezmiernie dumny, że mamy tak zdolnych mieszkańców. Przy tej okazji życzę także wszystkim stypendystom dalszych sukcesów!

Stypendia Wójta Gminy Grybów udzielane są ze środków budżetu Gminy, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Grybów. O Stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów. Udzielanie stypendium ma na celu pomoc studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce. W roku bieżącym wysokośc stypendium wynosi 250zł miesięcznie.

Warto przypomnieć, że Stypendia Wójta Gminy Grybów wyłacane są od stycznia 2003 (nabór wówczas prowadzony był do 31.12.2002 roku). Łącznie w latach 2002-2019 roku z pomocy stypendialnej skorzystało 2115 studentów, którzy pobrali środki finansowe w wysokości ponad 3 mln złotych.

fot. M.Książkiewicz / grybow24.pl

GALERIA