Będą remonty dróg! Gmina Grybów otrzymała promesę o wartości blisko miliona złotych!

W minioną sobotę wójt Gminy Grybów Jacek Migacz odebrał z rąk wicepremier Beaty Szydło oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę o wartości 960 tys. złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe pozwolą na realizację pięciu zadań polegających na remoncie dróg gminnych.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi – mówiła   wicepremier Beata Szydło podczas uroczystości przekazania promes w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do Małopolski trafiła rekordowa kwota 96 149 000 zł co pozwoli małopolskim samorządom na realizację 174 zadań. W Gminie Grybów wykonanych zostanie pięć remontów dróg gminnych:

 

1 Grybów gmina nowosądecki Remont drogi gminnej "Do Zbiornika" ( nr drogi 294925K / nr dz. ewid.194/1)w miejscowości Krużlowa Niżna w km 0+500 - km 1+100 250 000,00
2 Grybów gmina nowosądecki Remont drogi gminnej "Pasternik Madynianka" ( nr drogi 294873K/ nr dz. ewid.912) w miejscowości Kąclowa w km 0+150 - km 0+900 320 000,00
3 Grybów gmina nowosądecki Remont drogi gminnej "Do Dworu" ( nr drogi 294704K/ nr dz. ewid. 82) w miejscowości Cieniawa w km 0+800 - km 1+200 170 000,00
4 Grybów gmina nowosądecki Remont drogi gminnej "Pod Wawrzka" ( nr drogi 295246K/ nr dz. ewid.208) w miejscowości Florynka w km 0+000 - km 0+300 120 000,00
5 Grybów gmina nowosądecki Remont drogi gminnej "Pagorek Potoki" ( nr drogi 294344K/ nr dz. ewid.385) w miejscowości Ptaszkowa w km 0+050 - km 0+300 100 000,00

suma gmina Grybów
  960 000,00


Należy dodać, że środki pozyskane przez Gminę Grybów z budżetu państwa stanowią tylko 80% kosztów jakie poniesie gmina w związku z realizacją pięciu wyżej wymienionych zadań.

Oprócz gminy Grybów, środki na poprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi otrzymał Powiat Nowosądecki. Dwa z pięciu zadań realizowanych przez powiat będzie wykonanych na terenie gminy Grybów. Remontowany będzie 200 metrowy odcinek drogi powiatowej (Ropa-Wawrzka-Florynka) w miejscowości Wawrzka oraz kilka odcinków drogi powiatowej Korzenna-Krużlowa.

fot. M.Książkiewicz / grybow24.pl

GALERIA