DOFINANSOWANIE DO MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Wójt Gminy Grybów informuję zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Grybów w 2019 będzie udzielać dotacji do montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

 Warunki udzielania dotacji określa regulamin stanowiący zał do uchwały Rady Gminy Nr 31 z dnia 22 marca 2011 r, który jest dostępny  na stronie internetowej www.bip.gminagrybow.pl i poniżej w "Druki do pobrania" 

Wnioski na dofinansowanie w roku 2019 można składać w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 maja 2019 w Urzędzie Gminy Grybów ul Jakubowskiego 33 pok 10./Dziennik podawczy/

Wniosek składa osobiście wnioskodawca legitymując się dowodem osobistym.

Druk wniosku jest do pobrania w Urzędzie Gminy Grybów pok. 4  w godzinach pracy urzędu oraz poniżej w "Druki do pobrania".


O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.


Druki do pobrania:

1. Uchwała 31 z dnia 22.03.2011 zawierająca regulamin

2. Formularz wniosku o dofinansowanie w pdf

3. Formularz wniosku o dofinansowanie do wypełnienia w WORD