Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Starosta Nowosądecki informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku została rozszerzona działaność w zakresie poradnictwa prawnego o nową formę poradnictwa obywatelskiego. Zapraszamy do punktu w Grybowie. Istnieje możliwość telefonicznego umawiania wizyty.

 Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Grybowie

33-330 Grybów ul. Rynek 4 /budynek byłego Liceum Ogólnokszkałcącego/

Nieodpłatne pomoc prawna  od poniedziałku do piątku w godz: 13.00 - 17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od poniedziałku do piątku w godz: 9.00 - 13.00

Umawianie wizyt pod nr: 600 401 420

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00

 

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?


-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

-sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postanowieniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy zakresu: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo prawne?


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do poniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego itp.