HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!

W dniu 6 stycznia 2019 roku do Gródka przybyli, zaproszeni przez Filię GOK w Gródku, kolędnicy z całej Gminy Grybów, by kolędować podczas XXVI Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.

Przegląd zaszczycili znakomici goście w osobach Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów, Pana Jacka Ziębca Przewodniczącego Rady Gminy Grybów wraz z Radnymi Panią Marią Michalik , Panem Krzysztofem Osmołą oraz Panem Feliksem Rządcą.

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się następujące grupy:

- dziecięce : HERODY z Gródka i Binczarowej ,  z GWIAZDĄ  z Kąclowej i Cieniawy oraz z TURONIEM z Ptaszkowej.

- młodzieżowe: z KONIKIEM z Binczarowej, z GWIAZDĄ z Cieniawy, TRZEJ KRÓLOPWIE z Ptaszkowej oraz HERODY z Gródka,

- dorośli : PASTERZE Z GWIAZDĄ z Ptaszkowej oraz z GWIAZDĄ z Polnej.

Kolędowanie oceniała Komisja Ocen w składzie

  • Pani Jadwiga Adamczyk – muzyk
  • Pan Benedykt Kafel – etnograf
  • Pani Marta Smólczyńska – regionalista.

Całość przeglądu prowadziła Pani Józefa Krok Instruktor Filii GOK w Gródku.

Po zakończonych prezentacjach Komisja postanowiła przydzielić następujące miejsca:

W kategorii grup dziecięcych

I miejsce otrzymały grupy kolędnicze z GWIAZDĄ z Cieniawy oraz Z TURONIEM z Ptaszkowej

II miejsce otrzymały grupy kolędnicze : HERODY z Binczarowej i Gródka oraz z GWIAZDĄ z Kąclowej

W kategorii grup młodzieżowych

I miejsce zdobyły grupy kolędnicze HERODY z Gródka i TRZEJ KRFÓLOWIE z Ptaszkowej

II miejsce zdobyły grupy kolędnicze z KONIKIEM z Binczarowej  oraz z GWIAZDĄ z Cieniawy

W kategorii grup dorosłych

I miejsce zdobyła grupa kolędnicza PASTERZE z GWIAZDĄ z Ptaszkowej

II miejsce zdobyła grupa kolędnicza z GWIAZDĄ z Polnej

 

Na XV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE  KOLĘDOWANIE do Mystkowa pojadą, by reprezentować Gminę Grybów, grupy kolędnicze:

  • dziecięce: Z GWIAZDĄ z Cieniawy, z TURONIEM z Ptaszkowej oraz HERODY z Binczarowej,
  • młodzieżowe: HERODY z Gródka i TRZEJ KRÓLOWIE  z Ptaszkowej
  • dorośli PASTERZE Z GWIAZDĄ z Ptaszkowej.


Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Filia GOK w Gródku, dziękują wszystkim, którzy przyczynili się  do przygotowania i zorganizowania XXVI Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.

 

GALERIA