XVII Gminny Konkurs Poetycki „Twórczość własna”

14 grudnia 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce XVII Gminny Konkurs Poetycki „Twórczość własna”. W tym roku w konkursie wzięło udział 15 uczestników z 7 szkół z terenu Gminy Grybów.

14 grudnia 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce XVII Gminny Konkurs Poetycki „Twórczość własna”. W tym roku w konkursie wzięło udział 15 uczestników z 7 szkół z terenu Gminy Grybów. Uczestnicy prezentowali utwory napisane przez siebie. Oceny oraz wyboru najlepszych tekstów  dokonała Komisja w składzie: Pani Joanna Babiarz - Szot – poetka, przewodnicząca Komisji, Pani Danuta Suder – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Grybów, Pani Maria Motyka – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Grybowie oraz Pani Ludwika Igielska – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej we Florynce.

W trakcie konkursu poetka prezentowała młodzieży swoje utwory i zachęcała do podejmowania wyzwań literackich.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom swej twórczości. Komisja miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców. W związku z tym pani poetka zdecydowała o przyznaniu dodatkowych 6 wyróżnień ufundowanych przez nią - jej własne tomiki wierszy. Po wnikliwej analizie zaprezentowanych utworów Komisja przyznała następujące miejsca:

 

Zajęte miejsce

Nazwisko i imię

Tytuł utworu

Szkoła

I

Kapłon Emilia

„Enter”

„Wewnętrzny artysta”

SP we Florynce

II

Litawa Julia

„Lot”

„Możliwe”

SP Nr 2 w Ptaszkowej

III

Matuła Marcelina

„Dziwny świat’

„Moja mała Ojczyzna”

SP w Kąclowej

Wyróżnienia

Rola Jan

Śmierć inna…”

„Proroctwa moje”

Oddział gimnazjalny
w Siołkowej

Świgut Zuzanna

„Moja Ojczyzna”

SP w Cieniawie

Romanek Anna

„Piękne słowa’

„Wierna Niepodległość”

Oddział gimnazjalny
we Florynce

Poręba Magdalena

„Droga do wolności”

„Bursztynowy wierszyk”

SP w Cieniawie

Mikulski Mateusz

„Polska”

SP w Siołkowej

Kmak Grażyna

„Samo życie’

„Prośba”

Oddział gimnazjalny
w Białej Niżnej

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów podczas uroczystej Gali Wręczania Nagród.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie
i zapraszamy za rok na XVIII konkurs poetycki.

 

Tekst i zdjęcia: Aneta Cygnarowicz-Aleksander            

 

 

GALERIA