XVI Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi

29 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego zadaniowo-twórczy tytuł brzmiał „Polskie drogi do wolności”.

29 listopada 2018 r. w  Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego zadaniowo-twórczy tytuł brzmiał „Polskie drogi do wolności”.

W konkursie wzięły udział  trzyosobowe drużyny z 9 szkół z terenu gminy i miasta Grybów:

SP w Cieniawie,  SP nr 2 w Grybowie,  SP w Stróżach, SP we Florynce, SP w Krużlowej, SP w Kąclowej, SP nr 1 w Ptaszkowej,  SP nr 2 w Ptaszkowej, oraz SP w Starej Wsi (jako gospodarze – poza konkursem).

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zespołowo wykonać grę planszową  nt. „Polskie drogi do wolności”, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci z historii Polski w tym Kardynała Wyszyńskiego.

Drużyny wykazały się dużą pomysłowością i zdolnościami plastycznymi oraz wiedzą historyczną.

W finale konkursu każda z drużyn dokonała prezentacji swoich prac omawiając  je pod kątem plastycznym i merytorycznym. Sposób prezentacji oraz wiedza historyczna dotycząca postaci i wydarzeń wykorzystanych w grach były zaliczane do punktacji ogólnej. 

Prace oceniało powołane przez organizatora Jury, składające się z trzech odrębnych komisji:

Zofia Frączek, Anna Kociołek- ocena prezentacji

Irena Klimontowska – Kaszany, Katarzyna Gruca – Drąg - ocena historyczna                                 

Jan Kmak, Katarzyna Kostecka – ocena walorów plastycznych

Wyniki:

I miejsce:     SP w Stróżach

II miejsce:    SP nr 2 w Grybowie – 80 pkt

III miejsce:   SP we Florynce – 79 pkt


Uwzględniając wysoki poziom prac Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia:

SP w Cieniawie, SP nr 2 w Ptaszkowej, SP w Kąclowej, SP w Krużlowej, SP nr 1 w Ptaszkowej.

Foto-relacja na stronie

http://spstarawies.szkolnastrona.pl/index.php

 

GALERIA