„Świat wirtualny jest realny”

Gmina Grybów w partnerstwie z LGD „KORONA SĄDECKA” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do projektu pn.: „Świat wirtualny jest realny”,

REKRUTACJA  ROZPOCZĘTA – „Świat wirtualny jest realny”

 

Gmina Grybów w partnerstwie z LGD „KORONA SĄDECKA” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do projektu pn.: „Świat wirtualny jest realny”, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:  Szkoła Podstawowa w Binczarowej, 33-332 Binczarowa 26   lub email biuro@swiatwirtualnyjestrealny.pl  w okresie od 07.11.2018 do 30.11.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

·