Nowe obiekty rekreacyjno-sportowe

Do końca czerwca 2019 roku powstaną boiska sportowo-rekreacyjne w Chodorowej oraz Starej Wsi. W dniu 25.10.2018 r Urząd Marszałkowski w ramach złożonego przez gminę wniosku przyznał pomoc finansową na budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD w miejscowości Chodorowa i Stara Wieś.

Do końca czerwca 2019 roku powstaną boiska sportowo-rekreacyjne w Chodorowej oraz Starej Wsi.

W dniu 25.10.2018 r Urząd Marszałkowski w ramach złożonego przez gminę wniosku przyznał pomoc finansową na Budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD w miejscowości Chodorowa i Stara Wieś. Gmina otrzymała pomoc w wysokości 417 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu pozostałą kwotę pokryje z własnego budżetu.

Ponadto gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania  Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na budowę boisk przy Szkole Podstawowej we Florynce oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzce.

Galeria boisk i placów rekreacyjnych

 

GALERIA