Zmagania sportowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

16 września 208 r. na stadionie w Grybowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według międzynarodowego Regulaminu CTIF.

 16 września 208 r. na stadionie w Grybowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według międzynarodowego Regulaminu CTIF.

Z terenu gminy i miasta Grybowa ogółem udział wzięło 14 drużyn MDP w tym 11 chłopięcych i 3 dziewczęce. Gościnnie swoje zawody przeprowadziły Gmina Łabowa – 2 drużyny  dziewczęce i 1 drużyna chłopięca oraz Gmina Krynica Zdrój – 2 drużyny chłopięce i 1 dziewczęca.

Każda z drużyn uczestniczyła w trzech konkurencjach – mustrze, biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym.

Nad sprawnością i prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska z Sędzią Głównym zawodów Panem bryg. Marianem Marszałkiem. Zawody prowadził Pan st. kpt. Piotr Wysowski – Komendant Miejsko Gminny Związku OSP RP w Grybowie.

Organizatorem zawodów była Gmina Grybów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP  w Grybowie.

 Po przeprowadzonych konkurencjach klasyfikacja drużyn z Gminy Grybów przedstawiała się następująco:

W kategorii drużyn dziewczęcych

I miejsce  OSP Ptaszkowa

II miejsce OSP Grybów-Biała

III miejsce OSP Siołkowa

 

W kategorii drużyn chłopięcych

I miejsce OSPO Ptaszkowa

II miejsce OSP Wawrzka

III miejsce OSP Grybów-Biała.

Każda ze zwycięskich drużyn otrzymała dyplom i puchar.

 

GALERIA