ZWIK w nowej sedzibie na swoje 10 lecie

Z dniem 17 września 2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przeniesiony do nowej siedziby Biała Niżna 431 /obok kościoła parafialnego w Białej Niżnej/

W miejscowości Biała Niżna 431, nieopodal Kościoła Parafialnego widzimy piękny nowy budynek siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 18.09.2018r. o godz. 1000  Mszą Świętą, po czym wraz z zaproszonymi gośćmi udano się na teren Zakładu.

Obecny na uroczystości proboszcz parafii pobłogosławił i pokropił obiekt, a w nim miejsca pracy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

- Wójt Gminy Grybów- Pan Piotr Krok

- Dyrektor ZWiK- Pan Jan Gruca

- Wicestarosta Nowosądecki- Pan Antoni Koszyk

- Przewodniczący Rady Gminy Grybów- Pan Jan Radzik

- Budowniczy obiektu- Pan Mariusz Dziki

- Projektant a zarazem osoba pełniąca Nadzór Inwestorski- Pan Ryszard Niepsuj

- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej Niżnej- Pani Bożena Sekuła.

                                              

Zdjęcia z poświęcenia

Około 100 zaproszonych gości wzięło udział w:

1.konferencji poświęconej realizacji bardzo dużej inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej- etap I”, która składa się z dwóch kontraktów: 

a) pierwszy kontrakt „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa”, której projekt wykonała firma PROSPIN z Krakowa, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK”

Zdjęcia z oczyszczalni

b) drugi kontrakt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa”, projekt wykonała firma INIKO Sp. z o.o. z Rzeszowa, po przekształceniu HTS Sp. z o.o., a wykonawcą jest HAŻBUD Sp. z o.o. z Gorlic.

Zdjęcia z kanalizacji

2.jubileuszu 10-lecia powołania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Dyrektor Zakładu w tej części wystąpienia przedstawił realizowane inwestycje: zarówno wodociągowe jak i kanalizacyjne. W końcowej części wystąpienia przedstawił zarys potrzeb i planów na kolejne lata, a jest ich nie mało.

Zdjęcia z konferencji