Obchody polsko węgierskie 100 lecia zakończenia I wojny światowej

Z inicjatywy Instytutu i Muzeum Historii Wojen przy Ministerstwie Obrony Wegier dniu 18 lipca 2018 roku na cmentarzu z I wojny światowej nr 126 we Florynce odbyły się polsko węgierskie obchody 100 lecia zakończenia I wojny światowej.

 

Z inicjatywy Instytutu i Muzeum Historii Wojen przy Ministerstwie Obrony Wegier  dniu 18 lipca 2018 roku na cmentarzu z I wojny światowej nr 126 we Florynce odbyły się polsko węgierskie obchody 100 lecia zakończenia I wojny światowej.

Na uroczystość przybyła liczna delegacja węgierska w szczególności potomków rodzin żołnierzy węgierskich, którzy pochowani zostali m.in. na cmentarzu we Florynce.

Obchody zaszczycili ze strony węgierskiej:

Pani dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Generalna Węgier w Krakowie

Pan płk dr  Vilmos Kowàcs – Dyrektor Instytutu i Muzeum Wojskowego na Węgrzech

Pan ppłk  Tamàs Malke Attache Wojskowy w Warszawie

Pan dr Sàndor Nedeczky – Konsul Konsulatu Generalnego Węgier

Ze strony polskiej udział wzięli

Pani Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pan Piotr Krok Wójt Gminy Grybów,

Pani Małgorzata Strytyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej we Florynce wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej. Szkoła opiekuje się cmentarzem wojskowym, na którym odbywały się uroczystości.

Pan Grzegorz Karakuła sołtys miejscowości Florynka

Przedstawiony został rys historyczny  dotyczący żołnierzy 30 pułku strzeleckiego biorących udział w walkach I wojny światowej oraz tych, którzy polegli w czasie tych walk zarówno węgierskich jak też ze strony polskiej.

Ks.por. Kornél Horvàt oraz Ks. Mariusz Tomaka odmówili modlitwę za zmarłych żołnierzy leżących na cmentarzu i dokonali poświęcenia odnowionego pomnika.

W czasie uroczystości złożone zostały wieńce i kwiaty przez Panią  Adrienne Körmendy – Konsul Generalną Węgier w Krakowie, Panią Joannę Florkiewicz Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pana Piotra Kroka  Wójta Gminy Grybów.

Pan Piotr Krok Wójt Gminy Grybów zabierając głos podkreślił, że wojna była wielkim nieszczęściem dla wszystkich , którzy brali w niej udział i jak ważnym było jej zakończenie  szczególnie dla Polski, która odzyskała niepodległość i na nowo stała się niepodległym krajem. Stwierdził, że większość mogił na cmentarzach wojennych nie jest anonimowa ponieważ leżą w nich osoby, których rodziny biorą udział również w tej uroczystości. Podkreślił, że na Ziemi Grybowskiej  z wielkim pietyzmem czci się pamięć zmarłych co wynika z polskiej tradycji chrześcijańskiej. Również na grobach żołnierzy poległych w czasie działań wojennych młodzież szkolna zapala znicze, stawia kwiaty.

Wartę honorową oraz żołnierzy noszących wieńce wystawiła 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen.bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Krakowie.

Uroczystość zakończyła się odegraniem węgierskiego Capstrzyku.

 

GALERIA