Barszcz Sosnowskiego ATAKUJE

Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna szczególnie latem. Sok barszczu jest parzący, a sama roślina trująca i silnie alergizująca. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie dotykali barszczu Sosnowskiego, gdyż może być śmiertelnie niebezpieczny. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna szczególnie latem. Sok barszczu jest parzący, a sama roślina  trująca i silnie alergizująca. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie dotykali barszczu Sosnowskiego, gdyż może być śmiertelnie niebezpieczny.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

 

 W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

Urząd Gminy w Grybowie niszczy barszcz na terenach będących własnością gminy. 

Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie występowania barszczu na terenie gminy. 
Zgłoszenia można dokonać pod nr: 18 448-42-23

lub na adres: l.dziedzic@gminagrybow.pl  (w miaarę możliwości proszę o podanie lokalizacji i załączenie zdjęć)    

 

 Wszystkie informacje można znaleźć na: barszcz.edu.pl