"MISJA PRZYRODA"

Jakie problemy występują w lokalnej przyrodzie? Jak im przeciwdziałać? Uczniowie klasy V i VII Szkoły Podstawowej w Polnej zostali zaproszeni do udziału w konkursie „Misja Przyroda", którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 Jakie problemy występują w lokalnej przyrodzie? Jak im przeciwdziałać? Uczniowie klasy V i VII Szkoły Podstawowej w Polnej zostali zaproszeni  do udziału w konkursie „Misja Przyroda", którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody.

W ramach działań uczniowie dokonali obserwacji w terenie i wykonali piękne zdjęcia przyrody. Nauczyli się rozpoznawać chronione rośliny i zwierzęta. Przeprowadzili lekcję otwartą dla rodziców oraz zachęcali do wycieczek pieszych i rowerowych poprzez aktywne zwiedzanie i poznawanie ciekawych miejsc przyrodniczych w okolicy. Założyli hodowlę pachnących ziół, zaprojektowali i wysłali pocztówki do znajomych.

Główne cele przedsięwzięcia to:

  •   uświadamianie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego
  •   uwrażliwianie na potrzeby lokalnej przyrody
  •   promocja walorów lokalnej przyrody wśród mieszkańców
  •   zachęcanie do ochrony środowiska przyrodniczego w celu zachowania bioróżnorodności
  •   zachęcanie do aktywnego wypoczynku w zgodzie z przyrodą

Grupa projektowa zachęciła uczniów klas 4 - 7 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Skarby przyrody na wyciągnięcie ręki”. Uczestnicy wykonali zdjęcia pospolitych, a mimo to pięknych roślin i zwierząt. W obiektywie aparatu zwyczajne kłosy zbóż zmieniły się w cuda przyrody, ponieważ każdy organizm zasługuje na uwagę. Musimy dbać o otoczenie, w którym mieszkamy. Warto aktywnie wypoczywać w najbliższej okolicy wśród pachnących pól, łąk i lasów. Doceniać miejsce, w którym żyjemy!

W ramach promocji piękna przyrody naszego regionu, uczniowie zorganizowali wystawę zdjęć w szkole i na gazetce ściennej w budynku Naszej Gminy. Wydane zostały pocztówki promujące piękno przyrody naszego regionu. Znalazły się na nich najpiękniejsze zdjęcia obiektów przyrodniczych, łąk i ziół. Wydrukowano 8 rodzajów pocztówek (każdy w nakładzie 100 egz.). Pocztówki są dostępne dla gości szkoły. Rozprowadzane są również wśród uczniów i ich rodzin, podczas uroczystości i spotkań szkolnych. Będą przypominać wszystkim o konieczności ochrony przyrody najbliższej okolicy.

Młodzi ludzie pracowali pod opieką nauczycieli Pani Moniki Krzeszowskiej i Marcina Kulki.

 

Tekst: Monoka Krzeszowska

Zdjęcia uczniowe SP Polna kl. IV-VII

GALERIA