Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym ( 8 czerwiec 2018 roku) została podpisana umowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 981" - jest to kolejny etap związany z przygotowaniem terenu pod realizację budowy basenu krytego w Białej Niżnej.

W dniu dzisiejszym ( 8 czerwiec 2018 roku) została podpisana umowa  na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+909,50 oraz w km 1+038,00 wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej odc. 070 od km 0+930,00 – 1+095,00 polegająca na budowie dodatkowego pasa dla relacji lewoskrętnych w miejscowości Biała Niżna.

Wartość zadania: 287 882,25zł.

Przedmiotowa realizacja zadnia jest kolejnym etapem związanym z przygotowaniem terenu pod realizację budowy basenu krytego.