OMNIBUS - V edycja Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

16 maja 2018r. w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Białej Niżnej odbyła się V EDYCJA GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO „OMNIBUS”, którego organizatorami byli Pani Dyrektor, nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz Samorząd Uczniowski.

16 maja 2018r. w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Białej Niżnej odbyła się
V EDYCJA GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO „OMNIBUS”, którego organizatorami byli Pani Dyrektor, nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz Samorząd Uczniowski.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, integracja uczniów, łączenie różnorodnych dyscyplin nauk ścisłych, współtworzenie rywalizacji zgodnej
z zasadami „fair-play”. Gminny konkurs matematyczno-przyrodniczy polegał na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii przez dwuosobowe zespoły uczniów zgłoszone do konkursu z siedmiu gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Grybów. 

Nad  prawidłowym przebiegiem  konkursu czuwało jury w składzie:

Przewodnicząca: Pani mgr Maria Majcher – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Grybów; członkowie: Pani mgr Urszula Lichoń, Pani mgr Barbara Gruca.

 W roku szkolnym 2017/18 TYTUŁ OMNIBUSA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO zdobyli Radosław Sus i Krystian Bajerski z Gimnazjum im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Stróżach.

 Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował Pan Piotr Krok - Wójt Gminy Grybów.

 

 Zwycięzcom gratulujemy !

 

 Autor: W.Lach

 

GALERIA