RADNI ZAKOŃCZYLI OBRADY XXI SESJI

RADNI ZAKOŃCZYLI OBRADY XXI SESJI

Piątek, 25 września 2020

W dniu wczorajszym odbyła się zwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów, podczas której Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł na remont drogi powiatowej Królowa Górna -Ptaszkowa -Grybów w m. Ptaszkowa, w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Gminę Grybów zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miastu Nowy Sącz poprzez uruchomienie linii komunikacyjnej nr 15 na trasie Cieniawa-Mystków dla potrzeb mieszkańców Gminy Grybów.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Czwartek, 24 września 2020

Gminne Biuro Spisowe Gminy Grybów przypomina o obowiązku dokonania samospisu internetowego przez użytkowników gospodarstw rolnych z terenu Gminy Grybów. W celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie warunków technicznych do samospisu internetowego, Urząd Gminy w Grybowie zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem, wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Grybów zapewnia w czasie przeprowadzania samospisu internetowego na stanowisku komputerowym niezbędną pomoc w zakresie obsługi aplikacji. W przypadku problemów bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji są pracownicy Gminnego Biura Spisowego Gminy Grybów pod nr telefonu (18) 448 42 23.

I ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY SZKOŁY W POLNEJ ODEBRANY

I ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY SZKOŁY W POLNEJ ODEBRANY

Poniedziałek, 21 września 2020

W dniu 16.09.2020 r. zostały odebrane pierwsze roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polnej o część dydaktyczną wraz z salą gimnastyczną". W I etapie zostały wykonane i odebrane roboty budowlane związane z pracami ziemnymi, robotami fundamentowymi oraz robotami murowymi i konstrukcją. Wartość odebranych robót budowlanych: 771 355,69 zł.

NIE ZWLEKAJ - ODDAJ SWÓJ GŁOS POPARCIA

NIE ZWLEKAJ - ODDAJ SWÓJ GŁOS POPARCIA

Czwartek, 17 września 2020

Gmina Grybów przystępuje do projektu organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pn.”„Pod Biało-czerwoną”.

KOLEJNY ETAP WYŚCIGU KOLARSKIEGO DOBIEGŁ KOŃCA

KOLEJNY ETAP WYŚCIGU KOLARSKIEGO DOBIEGŁ KOŃCA

Piątek, 11 września 2020

10 września 2020 r. przez teren Gminy Grybów przejechali zawodnicy 31. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”. Etap Gminy Grybów obejmował miejscowości: Polna - Wyskitna – Stróże - Biała Niżna – Grybów – Kąclowa - Florynka. Serdecznie dziękujemy policji, strażakom oraz wszystkim zaangażowanym w koordynację przejazdu, za sprawnie przeprowadzoną akcję, mającą na celu przede wszystkim zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa zarówno uczestników jak i widzów dopingujących przejeżdżających zawodników.

TRASA 31 MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BĘDZIE PRZEBIEGAŁA PRZEZ GMINĘ GRYBÓW

TRASA 31 MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BĘDZIE PRZEBIEGAŁA PRZEZ GMINĘ GRYBÓW

Wtorek, 8 września 2020

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. tj. czwartek przez Gminę Grybów będzie przebiegała trasa 31 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności ” i Olimpijczyków. Trasa tegorocznego wyścigu prowadzi przez pięć województw i ponad dwadzieścia powiatów.

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH W PTASZKOWEJ

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH W PTASZKOWEJ

Poniedziałek, 7 września 2020

LGD "KORONA SĄDECKA" zachęca do głosowania na unikatową atrakcję turystyczną, zgłoszoną przez stowarzyszenie do konkursu Turystyczne Skarby Małopolski. Mowa o Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Głosowanie potrwa do 20 września br. Szczegółowe informacje w linku poniżej.

POBÓR PODATKÓW W III KWARTALE

POBÓR PODATKÓW W III KWARTALE

Czwartek, 3 września 2020

Urząd Gminy w Grybowie informuje mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów, że w związku z panującą pandemią koronawirusa, pobór należnych podatków i opłat z tytułu III raty za 2020 rok nie będzie realizowany za pośrednictwem wyznaczonych Inkasentów.

KOLEJNE AWANSE ZAWODOWE WRĘCZONE

KOLEJNE AWANSE ZAWODOWE WRĘCZONE

Czwartek, 3 września 2020

31 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC GEOLOGICZNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC GEOLOGICZNYCH

Piątek, 4 września 2020

Od października 2020 r. na terenie powiatu nowosądeckiego i gorlickiego prowadzone będą prace związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

strony 1 2 3 4 5 6 7