Zaproszenie

Zaproszenie

Środa, 4 marca 2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Grybów. W imieniu Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Edwarda Czesaka serdecznie zapraszam mieszkańców z terenu Gminy Grybów, a w szczególności lokalnych liderów, społeczników, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących realizacji 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Informacja

Informacja

Wtorek, 3 marca 2020

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Wtorek, 3 marca 2020

Wójt Gminy Grybów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Białej Niżnej oraz Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ptaszkowej

Uwaga ważna informacja odpady – nieruchomości niezamieszkałe

Uwaga ważna informacja odpady – nieruchomości niezamieszkałe

Poniedziałek, 2 marca 2020

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Grybów w dniu 27 lutego 2020r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Gminy Grybów informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. instytucje oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, słowem: nieruchomości niezamieszkałe, obowiązane będą do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia na terenie Gminy Grybów tego rodzaju działalności.

Grupa teatralna

Grupa teatralna "ODEON" zaprasza na spektakl

Poniedziałek, 2 marca 2020

Grupa teatralna ODEON działająca przy GOK w Grybowie Filia w Binczarowej serdecznie zaprasza na spektakl pt."Gdy brak błogosławieństwa".

Stypendia dla najzdolniejszych studentów rozdane

Stypendia dla najzdolniejszych studentów rozdane

Poniedziałek, 2 marca 2020

W minioną sobotę tj. 29 lutego 2020 r. w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Ziębcem dokonali uroczystego wręczenia stypendiów 21 najzdolniejszym studentom z terenu naszej Gminy, w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów.

LGD

LGD "KORONA SĄDECKA" zakończyła nabór wniosków

Czwartek, 27 lutego 2020

Informujemy, że w wyniku zakończonych dnia 24 lutego 2020 r. naborów zostało złożonych łącznie 28 wniosków

Jutro Sesja Rady Gminy

Jutro Sesja Rady Gminy

Środa, 26 lutego 2020

Podczas jutrzejszej (27 lutego br.) sesji Rady Gminy Grybów, radni podejmować będą między innymi uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Grybów oraz uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców Gminy.

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

Piątek, 28 lutego 2020

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Wtorek, 25 lutego 2020

18 lutego 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

strony 6 7 8 9 10 11 12