Informacja Wójta Gminy Grybów

Informacja Wójta Gminy Grybów

Wtorek, 9 lipca 2019

Wójt Gminy Grybów przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeden rachunek nie załatwia sprawy.

Nowa lokalizacja dziennika podawczego oraz GOPS. Łatwiej będzie także niepełnosprawnym!

Nowa lokalizacja dziennika podawczego oraz GOPS. Łatwiej będzie także niepełnosprawnym!

Piątek, 5 lipca 2019

Zmiana lokalizacji dziennika podawczego, nowe usytuowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kącik dla najmłodszych, dodatkowe wejście a także ułatwienia dla niepełnosprawnych to pierwsze kroki podjęte w Urzędzie Gminy Grybów dla zwiększenia dostępności urzędu dla mieszkańców.

Wnioski o zmiany w planach zagospodarowania

Wnioski o zmiany w planach zagospodarowania

Piątek, 5 lipca 2019

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów oraz zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego informujemy, iż mapy załączane do wniosków o zmiany przeznaczenia działek powinny posiadać statut „aktualne”.

500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko

Wtorek, 25 czerwca 2019

W programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Piątek, 28 czerwca 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) od 1 lipca 2019 roku będą miały zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Czwartek, 27 czerwca 2019

Rozpoczęły się zapisy do Sądeckiego UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU na nowy rok akademicki 2019/2020

IV miejsce na Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt

IV miejsce na Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt

Piątek, 21 czerwca 2019

W Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt, które odbyły się w dniach 17.06 – 19.06.2019r. w Głuchołazach drużyna ZSP nr 1 w Ptaszkowej, pod opieką pana Adama Krajniewskiego zdobyła IV miejsce.

Radni Gminy Grybów jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Jackowi Migaczowi (TV)

Radni Gminy Grybów jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Jackowi Migaczowi (TV)

Środa, 19 czerwca 2019

Podczas VII Sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się 18 czerwca 2019 roku, 19 radnych obecnych podczas obrad, jednogłośnie udzieliło Wójtowi Gminy Grybów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za 2018 rok. Wszyscy radni zagłosowali także za przyznaniem wotum zaufania dla obecnego wójta Jacka Migacza.

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

Środa, 19 czerwca 2019

16 czerwca 2019 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie przeprowadzone zostały Miejsko-Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze drużyn dorosłych, zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu , Wójta Gminy Grybów, Burmistrza Miasta Grybowa, Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego Związku OSP RP w Grybowie.

Powstaną trzy kolejne Otwarte Strefy Aktywności. Mamy dofinansowanie z Ministerstwa!

Powstaną trzy kolejne Otwarte Strefy Aktywności. Mamy dofinansowanie z Ministerstwa!

Czwartek, 13 czerwca 2019

Dwie Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym oraz jedna w wariancie rozszerzonym powstaną jeszcze w tym roku na terenie Stróż, Wyskitnej oraz Wawrzce. Według kosztorysu wartość całkowita zadania to 437 995,00 z czego 140 000,00 będzie pochodziło z dofinansowania, jakie Gmina Grybów otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

strony 4 5 6 7 8 9 10