LGD KORONA SĄDECKA OGŁASZA NABORY

LGD KORONA SĄDECKA OGŁASZA NABORY

Poniedziałek, 9 listopada 2020

Ruszają nabory wniosków na działania: 1. Podejmowanie działalności gospodarczej 2. Rozwijanie działalności gospodarczej Dokumentację projektową należy składać w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, punkt przyjmowania wniosków LGD (parter, wejście od strony parkingu) w dniach 24 listopada – 8 grudnia 2020 r. w godz. 8.00 -13.00.

POBÓR PODATKÓW W IV KWARTALE

Poniedziałek, 9 listopada 2020

Urząd Gminy w Grybowie informuje mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów, że w związku z panującą pandemią koronawirusa, pobór należnych podatków i opłat z tytułu IV raty za 2020 rok nie będzie realizowany za pośrednictwem wyznaczonych Inkasentów.

PSR 2020 - Konkurs

PSR 2020 - Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"

Piątek, 6 listopada 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”. Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w dniach od 1 września o 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego w nim uczestnictwa. Konkurs jest adresowany do rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Wygra gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw.

OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW I SIEDLISK CHRONIONYCH

OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW I SIEDLISK CHRONIONYCH

Wtorek, 3 listopada 2020

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce" nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz gatunków nietoperzy.

WÓJT ZAKUPIŁ KOPARKI DO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁEJ NIŻNEJ

WÓJT ZAKUPIŁ KOPARKI DO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁEJ NIŻNEJ

Piątek, 23 października 2020

Decyzją Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza w miesiącu październiku 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej wzbogacił się o dwie nowe koparki. Pierwsza to mini koparka typ: WACER-NEUSON 2050 – koszt 156.210,00 zł, druga to koparko-ładowarka JCB 3XC ECO – koszt zakupu 455.100,00 zł. Obydwie zakupione maszyny posiadają pełne wyposażenie - różne łyżki, instalacje hydrauliczne do młota pneumatycznego, wiercenia i innych czynności. Zdaniem Dyrektora ZWiK w Białej Niżnej Jana Grucy jest to bardzo dobra inwestycja, gdyż w dużej mierze zaspokoi potrzeby Zakładu oraz pozwoli na wykonywanie wielu prac komunalnych na terenie naszej Gminy.

PRACA PEDAGOGÓW ZOSTAŁA DOCENIONA PRZEZ WÓJTA

PRACA PEDAGOGÓW ZOSTAŁA DOCENIONA PRZEZ WÓJTA

Piątek, 23 października 2020

Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uhonorowania dyrektorów i nauczycieli gminnych szkół nagrodami Wójta Gminy Grybów. Wójt Jacek Migacz podziękował wszystkim Nauczycielom, Psychologom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi za zaangażowanie w pracę zawodową życząc jednocześnie, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania, a kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia stanowiło inspirację i motywację do podejmowania wyzwań jakie niesie za sobą współczesność.

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ.....

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ.....

Poniedziałek, 19 października 2020

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Stanisława Koguta. Wobec ciosu jaki spadł na Rodzinę pragniemy złożyć wyrazy współczucia i żalu, łącząc się w bólu z bliskimi. Odszedł wspaniały Człowiek o wielkim sercu, przyjaciel, kochający mąż i ojciec. Człowiek, który swoją postawą i dobrocią serca przyciągał do siebie innych. Jego ogromne zaangażowanie w codzienne problemy zwykłych ludzi oraz bezinteresowna pomoc wyryły trwałe znamię dozgonnej wdzięczności. Nagła i niespodziewana śmierć tak szlachetnego Człowieka wzbudza do głębokiej refleksji nad sensem ludzkiej egzystencji. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla naszej lokalnej społeczności i Ojczyzny. Spoczywaj w pokoju….

ECO KORONA SĄDECKA

ECO KORONA SĄDECKA

Środa, 21 października 2020

W linku poniżej film promujący postawy proekologiczne, zrealizowany w ramach działania komunikacyjnego - Komunikacja w oparciu o nowoczesne technologie przekazu. Film jest współfinansowany ze środków EFRROW, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

STRATEGIA WALKI Z KORONAWIRUSEM

STRATEGIA WALKI Z KORONAWIRUSEM

Piątek, 16 października 2020

Od 17 września w całym kraju zostaną wprowadzone nowe narzędzia walki z koronawirusem. Rządowa strategia walki z pandemią ma trzy główne cele. Priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia dla pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków. Szczegóły w linku poniżej.

UMOWA NA POPRAWĘ JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH PODPISANA

UMOWA NA POPRAWĘ JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH PODPISANA

Wtorek, 13 października 2020

Mając na uwadze poprawę jakości dróg na terenie gminy Grybów, 8 października 2020 roku została podpisana umowa na realizację zadania związanego z wykonaniem nawierzchni betonowych w ciągu dróg gminnych. Wartość podpisanej umowy: 783 921,07 zł Wykonawca robót: Usługi Sprzętowe Andrzej Obrzut Mogilno 93

strony 1 2 3 4 5 6 7