DZIEŃ Z LGD

DZIEŃ Z LGD "KORONA SĄDECKA"

Wtorek, 30 czerwca 2020

Serdecznie Państwa zapraszamy na Dzień Otwarty z LGD "Korona Sądecka", gdzie będzie możliwość zasięgnięcia informacji na temat działań prowadzonych przez LGD "Korona Sądecka", prowadzonych naborach, czy zasadach przyznawania dofinansowań.

PONAD 3,5 MILIONA ZŁOTYCH NA GMINNE INWESTYCJE

PONAD 3,5 MILIONA ZŁOTYCH NA GMINNE INWESTYCJE

Czwartek, 25 czerwca 2020

Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym, w której udział wzięli m.in. parlamentarzyści, odebrał z rąk Senatora Pana Wiktora Durlaka promesę na kwotę 3. 779. 832 zł. Środki zostały przekazane z Funduszu Inwestycji Samorządowych, w ramach tarczy dla samorządów i zostaną wykorzystane na dalszy rozwój inwestycji gminnych.

RUSZA ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BINCZAROWEJ

RUSZA ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BINCZAROWEJ

Środa, 24 czerwca 2020

Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz w dniu 24 czerwca 2020 r. zawarł umowę z Panem Sylwestrem Główczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk z siedzibą: 33-336 Łabowa 197 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Binczarowej o część dydaktyczną wraz z salą gimnastyczną”.

WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

Wtorek, 23 czerwca 2020

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się 23 czerwca 2020 roku, 20 Radnych obecnych podczas obrad, jednogłośnie udzieliło Wójtowi Gminy Grybów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za 2019.

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

SPISZMY SIĘ, JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W MAŁOPOLSCE

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W MAŁOPOLSCE

Środa, 17 czerwca 2020

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

OGŁOSZENIE  O NABORZE RACHMISTRZÓW TERENOWYCH  DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

Wtorek, 16 czerwca 2020

W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Grybów

ODBIÓR ZUŻYTYCH OPON - INFORMACJA

ODBIÓR ZUŻYTYCH OPON - INFORMACJA

Poniedziałek, 15 czerwca 2020

Informujemy, że zużyte opony z samochodów osobowych zgodnie z treścią § 4 ust. 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (uchwała NR XV/138/2020) będą odbierane wyłącznie w PSZOK na Białej Niżnej.

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Poniedziałek, 15 czerwca 2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 czerwca 2020 r. konkurs plastyczny pt. „Segreguj odpady, Gmina Grybów to nasz dom” oraz „Cel naszej misji? Gmina Grybów bez niskiej emisji!” został rozstrzygnięty.

strony 8 9 10 11 12 13 14