Dzieci z gminy Grybów wypoczywają na koloni

Dzieci z gminy Grybów wypoczywają na koloni

Czwartek, 18 lipca 2019

Około 30 dzieci z terenu gminy Grybów, odpoczywa podczas pierwszego dziesięciodniowego turnusu koloni zorganizowanej w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Organizatorem letniego wypoczynku jest Gmina Grybów wspólnie z jednostkami mu podległymi.

CSZ Ptaszkowa startem i metą dla Grybowskiego Rajdu Rowerowego

CSZ Ptaszkowa startem i metą dla Grybowskiego Rajdu Rowerowego

Wtorek, 16 lipca 2019

W minioną niedzielę, 14 lipca br. odbył się Grybowski Rajd Rowerowy, którego start i meta były zlokalizowane na trasach Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad stu uczestników, nie tylko z samej gminy Grybów ale także miasta Grybowa, Gorlic, Biecza, Jasła czy Nowego Sącza, mogło się odbyć dzięki, wsparciu finansowemu Gminy Grybów oraz technicznemu, pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie.

Wielofunkcyjne boisko w Chodorowej już otwarte

Wielofunkcyjne boisko w Chodorowej już otwarte

Sobota, 13 lipca 2019

Wielofunkcyjne boisko w Chodorowej, zlokalizowane nieopodal miejscowej remizy OSP jest już dostępne dla mieszkańców! Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali w miniony czwartek (tj. 11 lipca br.) włodarze gminy Grybów oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Środa, 10 lipca 2019

Wójt Gminy Grybów informuję, że wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów można składać w Kancelarii Urzędu Gminy Grybów do 31.07.2019 r.

Informacja Wójta Gminy Grybów

Informacja Wójta Gminy Grybów

Wtorek, 9 lipca 2019

Wójt Gminy Grybów przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeden rachunek nie załatwia sprawy.

Nowa lokalizacja dziennika podawczego oraz GOPS. Łatwiej będzie także niepełnosprawnym!

Nowa lokalizacja dziennika podawczego oraz GOPS. Łatwiej będzie także niepełnosprawnym!

Piątek, 5 lipca 2019

Zmiana lokalizacji dziennika podawczego, nowe usytuowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kącik dla najmłodszych, dodatkowe wejście a także ułatwienia dla niepełnosprawnych to pierwsze kroki podjęte w Urzędzie Gminy Grybów dla zwiększenia dostępności urzędu dla mieszkańców.

Wnioski o zmiany w planach zagospodarowania

Wnioski o zmiany w planach zagospodarowania

Piątek, 5 lipca 2019

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów oraz zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego informujemy, iż mapy załączane do wniosków o zmiany przeznaczenia działek powinny posiadać statut „aktualne”.

500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko

Wtorek, 25 czerwca 2019

W programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Piątek, 28 czerwca 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) od 1 lipca 2019 roku będą miały zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Czwartek, 27 czerwca 2019

Rozpoczęły się zapisy do Sądeckiego UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU na nowy rok akademicki 2019/2020

strony 1 2 3 4 5 6 7

GALERIA