Wykaz telefonów

Urząd Gminy centrala   18 445-02-04
                          fax    18 445-04-02   
         fax całodobowy   525-525-210

Nr pokoju Komórka organizacyjna
Nr telefonu
centrala
18 445-02-04
nr wew:
10 Wójt Gminy
18 445-02-04
 
10 Z-ca Wójta Gminy
18 445-02-04
 
10 Kancelaria
18 445-02-04
18 448-42-10
210
  FAX
18 445-04-02
18 448-42-19
525 525 210
219
18 Skarbnik Gminy
 18 448-42-14 
214
17 Sekretarz
 18 448-42-25
225
15 Biuro Rady, Radca Prawny
18 448-42-15
215
19 Księgowość
18 448-42-36
18 448-42-49
236
249
13 Zamówienia publiczne
18 445-00-29
 
13 Budownictwo 18 448-42-30
18 448-42-31
230
231
12 Inwestycje
 Obrona Cywilna
18 448-42-32
18 448-42-33
232
233
16 Geodezja, Mienie komunalne
18 448-42-21
18 448-42-20
221
220
14 Podatki

18 448-42-37
18 448-42-17

237
217
1

Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

18 448-42-23
18 448-42-24
223
224
4 Świadczenia Rodzinne
18 448-42-34
18 448-42-18
234
218
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18 448-42-46
18 448-42-40
fax: 525 525 211
246
240
 
6 Ewidencja Ludności,
Dowody Osobiste, Wojskowość
18 448-42-39
18 448-42-16
18 445-01-11
239
216
 
7 Kasa
18 448-42-38
238
8 Kadry 18 448-42-48 248
8 Płace 18 448-42-13 213
  Referat Oświaty
 18 445-38-34  
II piętro Kierownik referatu oświaty
18 448-42-26
fax: 18 445 21 43
226
II piętro Księgowość oświaty
18 448-42-29
229
II piętro Płace oświaty
18 448-42-27
227
II piętro Płace oświaty
18 448-42-28
228
II piętro Stypendia 18 448-42-35 235
II piętro Gminny Ośrodek Kultury,
Straże Pożarne, Gminna Biblioteka
18 448-42-45
18 445-38-35
245
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Biała Niżna 431

18 262-21-23
fax 525-525-200