Wykaz telefonów

Urząd Gminy centrala  18 445-02-04
                            fax    18 445-04-02   
         fax całodobowy   525-525-210

Nr pokoju Komórka organizacyjna
Nr telefonu
centrala
18-445-02-04
nr wew:
10 Wójt Gminy
18 448-42-10
 
10 Z-ca Wójta Gminy
18 448-42-10
 
10 Sekretariat
18 448-42-10
210
2 Dziennik podawczy
18 445-04-02
18 448-42-42
 
242
18 Skarbnik Gminy
 18 448-42-14 
214
15 Sekretarz Gminy
 18 448-42-25
225
17 Biuro Rady
18 448-42-15
215
17 Radca prawny 18 448-42-15 215
19 Księgowość
18 448-42-36
18 448-42-49
236
249
13 Zamówienia publiczne
18 448-42-30
230 
13 Budownictwo 18 448-42-30
18 448-42-31
230
231
12 Inwestycje 18 448-42-32
232
12 Stanowisko ds OC i zarządzana kryzysowego 18 448-42-33 233
16 Geodezja, Mienie komunalne
18 448-42-21
18 448-42-20
221
220
14 Podatki

18 448-42-37

237
2 Odpady komunalne 18 448-42-17 217
1

Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

18 448-42-23
18 448-42-24
223
224
6 Ewidencja Ludności,
Dowody Osobiste, Wojskowość
18 448-42-39
18 448-42-16
18 445-01-11
239
216
 
7 Kasa
18 448-42-38
238
8 Kadry 18 448-42-48 248
19 Płace 18 448-42-13 213
II pietro Kierownik referatu oświaty,kultury i sportu 18 448-42-26
226
II piętro Referat oświaty,kultury i sportu
18 448-42-27
227
  Centrum Usług Wspólnych w Grybowie
 18 445 38 34
fax  525 525 215
 
II piętro Centrum Usług Wspólnych - kierownik

18 448-42-47

247
II piętro Centrum Usług Wspólnych - księgowość 18 448-42-29 229
II piętro Centrum Usług Wspólnych - płace
18 448-42-28
228
II piętro Centrum usług Wspólnych - płace
18 448-42-35
235
8 Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie
Straże Pożarne, Gminna Biblioteka
18 445-38-35
18 448-42-45
245
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

18 445 00 29
fax  525 525 211

 
p1,p2,p3

kierownik GOPS
pracownicy socjalni

18 448-42-46
18 448-42-40
18 448-42-44
240
246
244
p4,p5 Świadczenia Rodzinne
18 448-42-34
18 448-42-18

234
218

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Biała Niżna 431

18 262-21-23
fax 525-525-200

 

 

 Książka adresowa

 

Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu\ adres email
Migacz Jacek Wójt Gminy 18 448 42 10 wojt@gminagrybow.pl
Poręba Andrzej Z-ca Wójta Gminy 18 448 42 10 z-ca.wojta@gminagrybow.pl
Krok Danuta Sekretarz 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Mogilska Anna Skarbnik Gminy  18 448-42-14  skarbnik@gminagrybow.pl
Michalik Lucyna Radca prawny 18 448-42-15 l.michalik@gminagrybow.pl
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Janus Zofia Kierownik referatu 18 448 42 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława inspektor 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena pomoc administracyjna 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata inspektor 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Tarasek Maria
inspektor 18 448 42 10 m.tarasek@gminagrybow.pl
Majcher Maria inspektor 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Mól Agnieszka podinspektor 18 448 42 13 a.mol@gminagrybow.pl
Siedlarz Małgorzata inspektor 18 445 01 11 m.siedlarz@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena inspektor 18 448 42 42 msiedlarz@gminagrybow.pl
Wysowska Jolanta inspektor 18 448 42 16 j.wysowska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin informatyk 18 448 42 15 informatyk@gminagrybow.pl
Referat Budżetu i Finansów
Obrzut Elżbieta Kierownik referatu 18 448 42 36 e.obrzut@gminagrybow.pl
Albin Teresa inspektor 18 448 42 37 t.albin@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga podinspektor 18 448 42 17 j.barczyk@gminagrybow.pl
Igielska Bogumiła inspektor 18 448 42 36 b.igielska@gminagrybow.pl
Jędrusik Agnieszka podinspektor 18 448 42 37 a.jedrusik@gminagrybow.pl
Kłapacz Ewa inspektor 18 448 42 13 e.klapacz@gminagrybow.pl
Król Ewelina podinspektor 18 448 42 17 e.krol@gminagrybow.pl
Matuła Janina inspektor 18 448 42 37 j.matula@gminagrybow.pl
Pękala Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.pekala@gminagrybow.pl
Sapalska Danuta inspektor 18 448 42 36 d.sapalska@gminagrybow.pl
Tarasek Izabela podinspektor 18 448 42 38 i.tarasek@gminagrybow.pl
Wojtarowicz Danuta inspektor 18 448 42 37 d.wojtarowicz@gminagrybow.pl
Zięcina Sylwia podinspektor 18 448 42 36 s.ziecina@gminagrybow.pl
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Michalik Eugeniusz Kierownik referatu 18 448 42 32 e.michalik@gminagrybow.pl
Chronowski Tomasz inspektor 18 448 42 32 t.chronowski@gminagrybow.pl
Kruczek Magdalena inspektor 18 448 42 30 m.kruczek@gminagrybow.pl
Migacz Jacek inspektor 18 448 42 31 j.migacz@gminagrybow.pl
Obrzut Piotr inspektor 18 448 42 31 pobrzut@gminagrybow.pl
Obrzut Wiktor inspektor 18 448 42 31 w.obrzut@gminagrybow.pl
Rolka Maria inspektor 18 448 42 30 mrolka@gminagrybow.pl
Kamińska Anna inspektor 18 448 42 30 a.kaminska@gminagrybow.pl
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia
Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz podinspektor 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian inspektor 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof podinspektor 18 448 42 21 k.gruca@gminagrybow.pl
Ratuszny Stanisław inspektor 18 448 42 21 s.ratuszny@gminagrybow.pl
Rola Emilia inspektor 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł inspektor 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl
Obrzut Natalia podinspektor 18 448 42 21 n.obrzut@gminagrybow.
Sęk Mirosław pomoc adminisrtracyjna 18 442 42 21 m.sek@gminagrybow.pl
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
 Wąsowicz Alicja
 Kierownik referatu 18 448 42 26  a.wasowicz@gminagrybow.pl
 Mucha Magdalena  inspektor  18 448 42 27  m.mucha@gminagrybow.pl
 Suder Danuta  inspektor  18 448 42 27  d.suder@gminagrybow.pl
Siedlarz Dorota podinspektor 18 448 4 2 35  d.siedlarz@gminagrybow.pl
       
Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Majcher Marcin inspektor 18 448 42 33 m.majcher@gminagrybow.pl