KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

                 W związku z poleceniem pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 1931) Klienci Urzędu będą przyjmowani  WYŁĄCZNIE po telefonicznym umówieniu się na daną godzinę jedynie w sprawach WYMAGAJĄCYCH OBECNOŚCI URZĘDNIKA.

Bezpośrednie załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy Grybowie wyłącznie zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom.

Jak załatwić sprawy w Urzędzie:

Dokumenty należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

TELEFONY:

Sekretariat: 18 448-42-10

Dziennik podawczy: 18 448-42-42

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ URZĘDU:

ug@gminagrybow.pl          

ADRES ESP: /UGGrybow/skrytka

SPRAWY:

DOWODY OSOBISTE, ZAMELDOWANIE

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz druku o zameldowanie i wymeldowanie odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-PUAP lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do urzędu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinien zawierać : 1 x fotografię (proszę wpisać swój numer telefonu).

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy powinien zawierać:
- Druk EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego  z  kserem dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub drogą elektroniczną skan dokumentu własności  (akt notarialny, decyzja o nadaniu numeru budynku)

- Druk EL/ZC/1 Zgłoszenie pobytu czasowego ksero dokumentu potwierdzającego tytuł własności (akt notarialny, decyzja o nadaniu numeru budynku)

- Druk EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania
- Druk EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

( Druki potwierdzone podpisem osobistym właściciela i osoby zgłaszającej)

 Wydawanie Dowodów osobistych i zaświadczeń o zameldowaniu będzie możliwe wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

kontakt mailowy: j.sikorska@gminagrybow.pl

kontakt telefoniczny: 18 448 42 39

adres ESP:  /UGGrybow/skrytka

Druki można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Grybów lub przy wejściu do Urzędu


POZOSTAŁE:

Planowanie przestrzenne: 18 448-42-31

Grunty i budynki: 18 448-42-20

Odpady komunalne: 18 448-42-17

Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska: 18 448-42-23

Ewidencja Działalności Gospodarczej: 18 448-42-24

Kasa: 18 448-42-38

Oświata: 18 448-42-24