Książka adresowa

Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu adres email
Migacz Jacek Wójt Gminy 18 445-02-04 wojt@gminagrybow.pl
Poręba Andrzej Z-ca Wójta Gminy 18 445-02-04 z-ca.wojta@gminagrybow.pl
Krok Danuta Sekretarz 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Mogilska Anna Skarbnik Gminy  18 448-42-14  skarbnik@gminagrybow.pl
Michalik Lucyna Radca prawny 18 448-42-15 l.michalik@gminagrybow.pl
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Janus Zofia Kierownik referatu 18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława inspektor 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena pomoc administracyjna 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata inspektor 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Kamińska Anna podinspektor 18 448 42 10 a.kaminska@gminagrybow.pl
Majcher Maria inspektor 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Mól Agnieszka podinspektor 18 448 42 13 a.mol@gminagrybow.pl
Siedlarz Małgorzata inspektor 18 445 01 11 m.siedlarz@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena inspektor 18 448 42 42 msiedlarz@gminagrybow.pl
Wysowska Jolanta inspektor 18 448 42 16 j.wysowska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin informatyk 18 448 42 13 informatyk@gminagrybow.pl
Referat Budżetu i Finansów
Obrzut Elżbieta Kierownik referatu 18 448 42 36 e.obrzut@gminagrybow.pl
Albin Teresa inspektor 18 448 42 37 t.albin@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga podinspektor 18 448 42 17 j.barczyk@gminagrybow.pl
Igielska Bogumiła inspektor 18 448 42 36 b.igielska@gminagrybow.pl
Jędrusik Agnieszka podinspektor 18 448 42 37 a.jedrusik@gminagrybow.pl
Kłapacz Ewa inspektor 18 448 42 13 e.klapacz@gminagrybow.pl
Król Ewelina podinspektor 18 448 42 17 e.krol@gminagrybow.pl
Matuła Janina inspektor 18 448 42 37 j.matula@gminagrybow.pl
Pękala Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.pekala@gminagrybow.pl
Popis Anna inspektor 18 448 42 38 a.popis@gminagrybow.pl
Przetacznik Katarzyna pomoc administracyjna 18 448 42 36 k.przetacznik@gminagrybow.pl
Sapalska Danuta inspektor 18 448 42 36 d.sapalska@gminagrybow.pl
Tarasek Izabela podinspektor 18 448 42 38 i.tarasek@gminagrybow.pl
Wojtarowicz Danuta inspektor 18 448 42 37 d.wojtarowicz@gminagrybow.pl
Zięcina Sylwia podinspektor 18 448 42 36 s.ziecina@gminagrybow.pl
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Michalik Eugeniusz Kierownik referatu 18 448 42 32 e.michalik@gminagrybow.pl
Chronowski Tomasz inspektor 18 448 42 32 t.chronowski@gminagrybow.pl
Kruczek Magdalena inspektor 18 448 42 30 m.kruczek@gminagrybow.pl
Migacz Jacek inspektor 18 448 42 31 j.migacz@gminagrybow.pl
Obrzut Piotr inspektor 18 448 42 31 pobrzut@gminagrybow.pl
Obrzut Wiktor inspektor 18 448 42 31 w.obrzut@gminagrybow.pl
Rolka Maria inspektor 18 448 42 30 mrolka@gminagrybow.pl
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia
Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz podinspektor 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian inspektor 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof podinspektor 18 448 42 21 k.gruca@gminagrybow.pl
Ratuszny Stanisław inspektor 18 448 42 21 s.ratuszny@gminagrybow.pl
Rola Emilia inspektor 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł inspektor 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Wąsowicz Alicja  Kierownik referatu 18 448 42 26 a.wasowicz@gminagrybow.pl
Mucha Magdalena inspektor 18 448 42 27 m.mucha@gminagrybow.pl
Suder Danuta inspektor 18 448 42 27 d.suder@gminagrybow.pl
Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Majcher Marcin inspektor 18 448 42 33 m.majcher@gminagrybow.pl