Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

·         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

·         Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·         Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

·         Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

·         Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

·         Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

·         Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (lub 764 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) przysługuje zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21. roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole (w przypadku dziecka legitymującego się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje do 2 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej).

Do zasiłku rodzinnego przysługują odpowiednio różnego rodzaju dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł/mies.
  (z dodatku można skorzystać wyłącznie w okresie trwania urlopu wychowawczego),
 • samotnego wychowywania dziecka –193 zł/mies. (niepełnosprawnego – 265 zł/mies.)
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – do 5 roku życia – 90 zł/mies. powyżej 5. roku życia – 100 zł/mies.
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł przyznawane jednorazowo raz do roku
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- 113 zł/mies. –  w związku  z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła,

- na wydatki związane z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której jest szkoła – 69 zł/mies.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

  

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

1.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_ZR.pdf/071305fe-7a29-3172-2a0e-b90766136b2b

2.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Za%C5%82%C4%85cznik_do_wniosku_ZR.pdf/581cb919-3de8-978d-a48a-f1b0fe17019c

3.        https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych_ZR.pdf/4b8e819f-47fe-697f-22b1-d9cad714cc62

4.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_dochodach_z_gosp_rolnego_ZR.pdf/44733993-a8d9-75d9-c2f8-0f21765eb079

5.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_urlop_wychowawczy_ZR.pdf/71ba0ee7-989a-10c7-9efd-5ef70b1b0443

6.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_instyt_zapewn_ca%C5%82odobowe_utrzymanie_ZR.pdf/e0b4fb76-e022-494f-6bf1-4e7ffd9f73d0

7.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_tymczasowym_zameldowaniu_ZR.pdf/2e5b8590-b431-0ef0-881a-7753cb1fe4da