Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli,  w tym „Akcji kurierskiej",

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym,  w tym wyposażeniem i utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.