Referat Usług Wspólnych

Kierownik referatu Anna Szpila tel: 18 448 42 29

Do zakresu działania Referatu Usług Wspólnych należy prowadzenie kompleksowej wspólnej obsługi finansowej i rachunkowej  gminnych jednostek oświatowych, w tym:

1) opracowywanie projektów planów finansowych,

2) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

3) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

4) dokonywanie wypłat wynagrodzeń,

5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

6) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumenatcji przewidzianej ustawą o rachunkowości.

 

Szpila Anna kierownik referatu 18 448 42 29 a.szpila@gminagrybow.pl
Iwańska Bernadetta księgowość 18 448 42 29 b.iwanska@gminagrybow.pl
Radzik Alicja księgowość 18 448 42 29 a.radzik@gminagrybow.pl
Gryzło Aneta ksiegowość 18 448 42 29 a.gryzlo@gminagrybow.pl
Udziela Andrzej płace 18 448 42 28 a.udziela@gminagrybow.pl
Udziela Marta płace 18 448 42 28 m.udziela@gminagrybow.pl
Frączek Paulina płace 18 448 42 35 p.fraczek@gminagrybow.pl