Referat Świadczeń Rodzinnych

 

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych należy:

1) prowadzenie zadań zleconych  w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2) prowadzenie całokształtu spraw wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, opiece nad dziećmi dla lat 3 oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.