Referat Świadczeń Rodzinnych

 Kierownik referatu Piotr Obrzut tel: 18 448 42 18

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych należy:

1) prowadzenie zadań zleconych  w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2) prowadzenie całokształtu spraw wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, opiece nad dziećmi dla lat 3 oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

    nr pok nr telefonu adres email
Obrzut Piotr Korownik referatu 1 18 448 42 18 p.obrzut@gminagrybow.pl
Krok Anna podinspektor 1 18 448 42 34 a.krok@gminagrybow.pl
Lichoń Marta podinspektor 1 18 448 42 34 m.lichon@gminagrybow.pl
Mikołajczyk  Bożena  podinspektor 1 18 448 42 34 b.mikolajczyk@gminagrybow.pl
Radzik Krzysztof podinspektor 1 18 448 42 34 k.radzik@gminagrybow.pl
Sekuła Grażyna inspektor 1 18 448 42 34 g.sekula@gminagrybow.pl
Serafin Marzena inspektor 1 18 448 42 34 m.serafin@gminagrybow.pl
Koczanowicz Izabella pomoc administracyjna 1 18 448 42 34 i.koczanowicz@gminagrybow.pl