Referat Oświaty, Kultury i Sportu


Kierownik Referatu Alicja Wąsowicz   tel: 18 448-42-26 

 Do zakresu działania Referatu Oświaty, Kultury i Sportu należy:

1) realizacja polityki oświatowej Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy  jako organu prowadzącego  przedszkola i szkoły,

2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych Gminy oraz  konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych,

3) prowadzenie spraw związanych z pomocą stypendialną dla uczniów i studentów,

4) prowadzenie rejestru  szkół i placówek niepublicznych,

5) ustalanie wysokości oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,

6) realizacja zadań z zakresu kultury,  w tym podejmowanie działań stwarzających warunki do rozwoju twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz wspieranie twórczości literackiej,

7) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki,

8) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz  koordynacja współpracy Wójta i Urzędu ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej działającymi na terenie Gminy,

9) rozliczanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Wąsowicz Alicja  Kierownik referatu 18 448 42 26 a.wasowicz@gminagrybow.pl
Mucha Magdalena inspektor 18 448 42 27 m.mucha@gminagrybow.pl
Suder Danuta inspektor 18 448 42 27 d.suder@gminagrybow.pl
Mól Agnieszka podinspektor  18 448 42 35 a.mol@gminagrybow.pl
Iwańska Magdalena inspektor 18 448 42 35 m.iwanska@gminagrybow.pl
Koczanowicz Izabella pomoc administracyjna 18 448 42 35 i.koczanowicz@gminagrybow.pl