Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

 Kierownictwo Urzędu tworzą:

  •  Wójt
  •  Zastępca Wójta,
  •  Sekretarz,
  •  Skarbnik,
  •  Kierownicy


W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Referat Budżetu i Finansów

  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

  Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

 oraz

 

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Grybowie