Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

 Kierownictwo Urzędu tworzą:

  •  Wójt

  •  Zastępca Wójta,

  •  Sekretarz,
     
  •  Skarbnik,

  •  Kierownicy

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  Referat Budżetu i Finansów

  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

  Referat Oświaty, Kultury i Sportu

  Referat  Świadczeń Rodzinnych

  Referat Usług Wspólnych

 oraz

  •  Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego
  •  Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Grybowie