Referat Oświaty

 STYPENDIA dla STUDENTÓW WÓJTA GMINY GRYBÓW

 

W 2002 r. uchwałą nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku utworzony został Fundusz stypendialny tzw. „Stypendia Wójta Gminy Grybów” dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, a wymagających wsparcia finansowego. Uchwała określiła również zasady przyznawania stypendiów dla studentów.

 

 

   Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o stypendium dla studentów oraz terminu składania i trybu jego rozpatrywania.pdf
Uchwała Nr  XXXIX/371//2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada  2010 roku  
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.
 

 

Druki wniosków do pobrania: