Gminny  Program  Rewitalizacji

dla  Gminy  Grybów


 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Grybów z dnia 23 lutego 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy Grybów do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji. Dokumenty poddane konsultacją społecznym dostępne są na stronie Urzędu Gminy Grybów (www.gminagrybow.pl) w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.03.2017 roku do 25.03.2018 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: ug,grybow@pro.onet.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu.
  • Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku, w godzinach od 13.00 do 14.30 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala obrad

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.